Automatikus bejelentkezés
belépés

Pont-Plan Építőipari Kft.

Dunaújváros
2400 Papírgyári út 30/d

fax: 25/283-542
telefon: 25/283-383
Skype: pont-plan
e-mail: pont-plan@pont-plan.hu

Weboldal: http://www.pont-plan.hu

Cégleírás:
A PONT-PLAN ÉPÍTŐIPARI KFT 1991-ben alakult út- és közműépítési munkák építésére, tervezésére. A működés első néhány éve a magyar piacgazdaság kialakulásának kezdeti szakaszára esett. A társaság vezetői, alkalmazottai és eszközállománya is együtt fejlődött a hazai piacgazdasággal.
Kezdetben kisléptékű feladatokat tudtunk vállalni. Az aprólékos munkával kitermelt hasznot folyamatosan visszaforgattuk a műszaki-technikai színvonal javítására, a jó munkával megszerezhető megrendelői kört pedig igyekeztünk megtartani, és folyamatosan bővíteni. Jelenleg nagyságrendekkel nagyobb teljesítményekre vagyunk képesek még az öt-hat évvel ezelőtti időkhöz képest is. Ennek ellenére továbbra is vállalunk kisebb, de sok precizitást megkövetelő munkákat is, mert az ezeken begyakorlott, a cég minden dolgozójába sulykolt igényességet jól tudjuk hasznosítani a nagyobb volumenű projekteken is, ahol a nagytömegű, nagy sebességű teljesítés mellett ez is döntő tényezővé válik. Határozott meggyőződésünk, hogy ebbe az irányba haladva tudjuk magunkat "eladni", s a szoros árversenyben ezt tudjuk alternatívaként felmutatni a reális vállalási árak mellett.
Hosszú távra tervezünk. A társaság vezetői ezt kívánják demonstrálni a megbízható partnert kereső megrendelők és a megélhetésüket kereső, személyes egzisztenciájuk megteremtésén fáradozó vállalati dolgozók felé egyaránt.
Minden évre vonatkozóan megfontolt üzleti tervvel rendelkezünk, amelyet a tervezett időszak végén értékelünk. Az eddigi gyakorlat azt bizonyítja, hogy terveink előre mutatóak, ugyanakkor reálisak és az alapvető elképzeléseket rendre tartani tudjuk. Mindezt saját, esetleg szubjektív véleményünkön túl a mérlegeredmények, valamint objektív megítélés is alátámasztják: számlavezető bankjaink is ismerik és évről-évre kontrollálják, s akiktől pl. közbeszerzési pályázatokhoz minden esetben pozitív értékelésű nyilatkozatokat tudunk beszerezni. A hosszú távú tervezés érdekében - és ennek bizonyítására - saját tulajdonú telephellyel rendelkezünk, illetve részben saját kivitelezésben készült irodában dolgozunk, raktárakkal, szociális helyiségekkel, javítóműhellyel kiegészítve. Egyszerre törekszünk kiegyensúlyozottságra és folyamatos megújulásra. A műszaki-gazdasági irányítás és az alkalmazottak létszámát, szakmai összetételét valamint a technikai eszközök mennyiségét és minőségét rendszeresen felülvizsgáljuk.
A cégvezetők, műszaki irányítók és fizikai dolgozók szakmai képesítése és felkészültsége az ágazati átlagot meghaladja. Az alkalmazotti létszám stabil, a nálunk munkát vállalók biztosan számíthatnak arra, hogy megfelelő színvonalú munkájuknak hosszútávon is eredménye lesz.
Ugyanez elmondható a velünk szerződő alvállalkozókra is, akik kiegészítik tevékenységünket és hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy az időszakonként hirtelen megnövekedő kötelezettségeinket szintén jó színvonalon és határidőre tudjuk teljesíteni.
A technikai felszerelés, eszközök és géppark megválasztása célirányos. Kizárólag saját eszközeinkre alapozva is meg tudunk valósítani egy-egy komplex útépítési feladatot a kapcsolódó műtárgyakkal, közműcsatornákkal együtt; földmunkától - burkolatépítésig. Alvállalkozókat általában a kapacitásnövelés érdekében vonunk be egy-egy munkába, illetve speciális feladatok elvégzésére. Környezetvédelmi és gazdasági megfon- tolásból elkezdtük a keletkező bontási törmelékek újrahasznosítását. Ehhez hulladékkezelési engedélyt szereztünk, és megfelelő gépeket alkalmazunk. Ennek eredményeképpen az aszfalt-, és betontörmeléket letörjük, a keletkező zúzott anyagot útalapként beépítjük, vagy értékesítjük. Az arra alkalmas anyagot külön válogatjuk, és öntöttaszfalt készítésére használjuk fel.
Cégünk 2003-óta rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerrel. A biztonságos munkavégzés és a megfelelő munkakörülmények elérése érdekében hangsúlyt fektetünk a munkavédelmi előírások fokozott betartására. A munkavédelmi oktatások rendszeresek, a kötelező előírásokat meghaladják. A fokozottan veszélyes munkahelynek számító ágazatban a kis mértékű munkahelyi balesetek száma is kevés nálunk, feltehetően az előbbiek eredményeként.
Kezdetekben kapacitásunk nagy részét Dunaújváros és környéke kötötte le. A szűkebb földrajzi környezetünkön túl ma már az ország egész területén képesek vagyunk munkákat elnyerni és megvalósítani azt, legyőzve a helyzeti előnnyel rendelkező, legtöbb esetben nagynevű helyi vállalkozásokat. Budapest számos helyszínén kívül dolgoztunk már nagyobb beruházásokon Debrecenben, Kópházán, Recsk-Parádon, Dabason, Szombathelyen, Soltvadkerten, Nyíregyházán, Törökbálinton, Érden, Szekszárdon, Balatonlellén, Siófokon, Százhalombattán és Székesfehérváron is.
Amiért dolgozunk, és amit fontosnak tartunk, az a gazdasági siker, amely szemléletünk szerint a következőket jelenti: megalapozott gazdasági növekedés, megfontolt tervezés, dolgozóink számára megfelelő munkakörülmények és biztonságos munkavégzési feltételek megteremtése, korrekt munkakapcsolatok kialakítása, rugalmas alkalmazkodás a megrendelői igényekhez, a reális igényeket kielégítő, megbízható szolgáltatási színvonal nyújtása.

Kulcsszavak: építőanyag , építőipar , generálkivitelezés , közműépítés , mélyépítés , szakipari munka , útépítés

Pont-Plan Építőipari Kft. fotók

Aszfalt burkolató utak építése Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu Pont-Plan Építőipari Kft. - Tudakozó.hu